Startsida

Utredning & Rekommen­­da­tioner

Nationellt Center ger rekommendationer om förebyggande och behandlande åtgärder. Vi erbjuder utredning, konsultation, utbildning och stöd till anhöriga och nätverk.

   

   

   

   

Filmer

Vi syns är en serie korta dokumentärfilmer om att leva med de åtta olika syndrom som vi på Nationellt Center jobbar med. Med filmerna vill vi synliggöra och informera om dessa sällsynta diagnoser. Alla filmer finns med svensk och engelsk text på vår Youtubekanal.

Musik spelar en uppenbar roll för välbefinnandet. Favoriterna kan ta sig olika uttryck. En låt ”sätter igång”, genererar rörelse, skratt och kontakt medan en annan ger lugn, koncentration och avspänning.

 

Musorik

Musorik är ett musik- och rörelsematerial för barn med Rett syndrom och alla andra barn. DVD:n består av 13 musikstycken med beskrivande animationer som ni kan öva och ha roligt med tillsammans med era barn. Beställ materialet här.