Startsida

Utredning & Rekommen­­da­tioner

Nationellt Center ger rekommendationer om förebyggande och behandlande åtgärder. Vi erbjuder utredning, konsultation, utbildning och stöd till anhöriga och nätverk.

   

   

   

   

Rätt att utvecklas hela livet

Med behandling och anpassning kan personer med Rett syndrom eller närliggande diagnoser delta aktivt och utvecklas hela livet. Stimulans, gott bemötande, hjälpmedel, pedagogik, träning samt medicinska åtgärder är viktiga insatser för en god livskvalitet.

 

Musik spelar en uppenbar roll för välbefinnandet. Favoriterna kan ta sig olika uttryck. En låt ”sätter igång”, genererar rörelse, skratt och kontakt medan en annan ger lugn, koncentration och avspänning.

 

Musorik

Musorik är ett musik- och rörelsematerial för barn med Rett syndrom och alla andra barn. DVD:n består av 13 musikstycken med beskrivande animationer som ni kan öva och ha roligt med tillsammans med era barn. Beställ materialet här.