Startsida

Utredning & Rekommen­­da­tioner

Nationellt Center ger rekommendationer om förebyggande och behandlande åtgärder. Vi erbjuder utredning, konsultation, utbildning och stöd till anhöriga och nätverk.

   

   

   

   

Filmer

Under 2020 publicerar vi löpande avsnitt i vår dokumentärfilmsserie Vi syns. Åtta filmer totalt, en per diagnos, och nu kan du ta del av den första. På vår youtube-kanal hittar du också filmer om kommunikation, musik och annat som kan vara bra att veta. PODD-låtarna är gjorda för PODD men går även att använda med annan bildkommunikation. 

 

Musik spelar en uppenbar roll för välbefinnandet. Favoriterna kan ta sig olika uttryck. En låt ”sätter igång”, genererar rörelse, skratt och kontakt medan en annan ger lugn, koncentration och avspänning.

 

Musorik

Musorik är ett musik- och rörelsematerial för barn med Rett syndrom och alla andra barn. DVD:n består av 13 musikstycken med beskrivande animationer som ni kan öva och ha roligt med tillsammans med era barn. Beställ materialet här.