Barnneurolog

Sedan i januari 2018 är Monika Dolik Michno anställd vid Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser. På centret är vi mycket glada att välkomna Monika som har lång erfarenhet av habilitering och ett stort intresse för centrets målgrupper.  

 Om Monika

Monika kom till Sverige för 14 år sedan som färdigutbildad barnläkare och arbetade många år som barnläkare och barnneurolog på Barnklinik och Habilitering i Örnsköldsvik samt i Umeå på Norrlands Universitetssjukhus. De senaste tre åren har hon arbetat på Barnkliniken och på Habiliteringscentrum vid Ryhov sjukhus i Jönköping.

Monika föddes, växte upp och utbildade sig till läkare i en mycket vacker stad i södra Polen – Krakow. Där studerade hon på det internationellt välkända Jagiellonska Universitet som är ett av Polens största. Universitet grundades redan 1364 och räknas som ett av världens äldsta.

Hennes kontakt med patienter med funktionsnedsättning och neurologiska svårigheter började redan under AT-tjänstgöringen i Polen. Epilepsi samt epilepsibehandling har alltid varit hennes stora intresse.

Monika fick sin specialistkompetens inom barnneurologi och habilitering i Sverige 2011. I sitt arbete har hon alltid patienten och dennes familj i fokus. Nu ser hon som en stor och spännande utmaning i att, som en del av det tvärprofessionella teamet vid Nationellt Center, få arbeta med patienter med sällsynta diagnoser.