Familjevistelse MECP2-duplikation

Familjeverksamheten på Ågrenska anordnar familjevecka för familjer med barn med MECP2-duplikationssyndrom. Se mer information här. Från Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser medverkar arbetsterapeut Åsa-Sara Sernheim och sjukgymnast Lena Svedberg.