Grundläggande utbildning Rett Syndrom

 

RSIS och Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser hälsar välkommen till en kursdag om Rett syndrom. Kursen vänder sig till assistenter, boende- och skolpersonal samt personal vid Daglig verksamhet, Barn- och ungdomshabilitering, Vuxenhabilitering och annan sjukvårdspersonal. Varmt välkomna är även anhöriga och närstående till personer med Rett syndrom.

 

Kursdag i Göteborg 2 oktober, 2018. Tid: 09.00 – 16.00.

Alternativt

Kursdag i Stockholm 3 oktober, 2018. Tid: 09.00 – 16.00

 

Syfte

Ökad kunskap om syndromet och kännedom om strategier som kan stärka individer med Rett syndrom utifrån ett praktiskt/kliniskt perspektiv.

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskap om Rett syndrom
  • Kognition/uppmärksamhet
  • Kommunikation/samspel
  • Motorik/Aktivitet

Föreläsare

Logoped Helena Wandin och arbetsterapeut Åsa-Sara Sernheim från Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser, Frösön. www.nationelltcenter.se

Kursanmälan, plats/lokaler samt kostnad

Kursanmälan kommer att ske via: www.rsis.se så håll er uppdaterade.

För ytterligare information, kontakta RSIS, Maria Dellskog, maria.dellskog@comhem.se

Pdf för utskrift