Kurs i Göteborg: Rett, CDKL5, FOXG1

RSIS och Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser hälsar välkommen till en kursdag om Rett syndrom, CDKL5 syndrom samt FOXG1 syndrom. Kursen vänder sig till assistenter, boende- och skolpersonal samt personal vid Daglig verksamhet, Barn- och ungdomshabilitering, Vuxenhabilitering och annan sjukvårdspersonal. Varmt välkomna är även anhöriga och närstående till personer med diagnos.

Göteborg den 18 mars 2020

Datum: 18 mars, 2020. Tid: 09.00 – 16.00.

Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

alternativt

Stockholm den 19 mars 2020

Datum: 19 mars, 2020. Tid: 09.00 – 16.00.

Landsvägen 50 A, plan 4, Entré Funktionsrätt Sverige Sundbyberg.

Syfte

Ökad kunskap om syndromet och kännedom om strategier som kan stärka individer med Rett syndrom, CDKL5 syndrom eller FOXG1 syndrom utifrån ett praktiskt/kliniskt perspektiv.

Kursinnehåll

  • Grundläggande kunskap om diagnoserna
  • Kognition/uppmärksamhet
  • Kommunikation/samspel
  • Motorik/Aktivitet

Föreläsare

Barnläkare, Barnneurolog Monika Dolik-Michno, Logoped Helena Wandin och Arbetsterapeut Åsa-Sara Sernheim från Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser, Frösön.

Kostnad 850 kr per person

Kursanmälan

Kursanmälan sker via: www.rsis.se

För ytterligare information, kontakta RSIS, Maria Dellskog, maria.dellskog@gmail.com