Kvalitetsdagarna 2018

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer, Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen och Region Halland anordnar Kvalitetsdagar Habilitering. Från Nationellt Center håller sjukgymnast Lena Svedberg och logoped Helena Wandin en gemensam presentation kring Motorik och kommunikation och Helena presenterar även Riktlinjer för kommunikation vid Rett syndrom. Läs mer här.