Nordic Rett Conference 2018

The Nordic Conference Rett Syndrome in Nordic Light presents Nordic research and Clinical experiences.

There will be plenar and parallel sessions with focus on both research and practice. The conference welcomes everyone with an interest in Rett syndrome; families and assistants, researchers, therapists and other professionals.

The conference is arranged by National Center for Rett syndrome & related disorders, Center for Rare Diseases – Karolinska University Hospital, Ågrenska, and RSIS – Rett syndrome in Sweden with support from Jerringfonden. The program is developed in collaboration with Ann-Marie Bisgaard, Kennedy Center, Denmark and Ola Skjeldal, Oslo University, Norway.

Program

The full program can be found here, and includes presentations within the following four topics: health, motor function, communication/special education and quality of life. All presenters can be found here. Keynotes are:

  •  Malin Rohdin – Breathing
  • Jenny Downs (videolink) – Motor function and activity
  • Poul Jennum – Sleep
  • Lisbeth Nilsson – Learning

The official language of the conference is English although some of the parallel sessions will be held in Swedish.

Conference Venue

Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, 121 77 Johanneshov
Phone: + 46 (0)8 – 686 63 00

Accommodation:

A limited number of rooms are reserved at a cost of 1595 SEK/night for single rooms and 1795 SEK/night for double rooms at the conference hotel. These can be booked directly at Quality Hotel Globe. See contact information above. Please observe that the cost can be lower if booking through an external booking site.

Vilken forskning pågår om Rett syndrom i Norden? Vilka nordiska erfarenheter finns som kan vara av betydelse vid Rett syndrom? Detta handlar konferensen Rett syndrome in Nordic light om.

Anmälan är nu öppen till den Nordiska konferensen, Rett syndrome in nordic light, Stockholm 19-20 april 2018, Quality Hotell Globen. Konferensen vänder sig till alla med intresse av Rett syndrom: familjer och assistenter, forskare, läkare, terapeuter, pedagoger och andra professionella.

Konferensen arrangeras av Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser, Centrum för Sällsynta Diagnoser – Karolinska Universitetssjukhuset, Ågrenska samt RSIS och stöds av Jerringfonden. Konferensen hålls till största del på engelska.

Arbete med programmet har skett i samarbete med Ann-Marie Bisgaard, Kennedy Center Danmark och Ola Skjeldal, Oslo Universitet, Norge. Programmet innehåller presentationer och mer praktiskt inriktade sessioner med fokus på forskning och praktik inom följande teman:

  • Hälsa
  • Motorik
  • Kommunikation/pedagogik
  • Rett syndrom över tid/livskvalitet

Program Rett syndrome in Nordic Light.
Information presentatörer.

Konferensanläggning

Quality Hotel Globe
Arenaslingan 7, 121 77 Johanneshov
Phone: + 46 (0)8 – 686 63 00

Boende

Ett begränsat antal rum är bokade på konferenshotellet till en kostnad av 1595 SEK/natt – enkelrum och 1795 SEK/natt för dubbelrum. Dessa bokas direkt via Quality Hotel Globe (se kontaktuppgifter ovan). Observera att priset kan vara lägre via en extern bokningssajt.

 

Registreringen är nu stängd.