Workshop AKK


Välkomna till en praktisk workshop i Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) och läs- och skrivutveckling. Kursledare är Susan Norwell, M.A i Specialpedagogik, Rett university. Här finns mer detaljerad information om dagarna.

Arrangörer: Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser, Tobii Dynavox och RSIS

Tid: 18-19 september 8.30 – 17.00

Plats: Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9, Stockholm

Kostnad:
3875:- per person inklusive moms,  (3100:- exklusive moms) för föräldrar och assistenter
1250:- per person inklusive moms (1000:- exklusive moms) för övrig personal
Lunch, fika samt de kommunikationsböcker som används under workshopen ingår.

Vid frågor, var vänlig kontakta:

Helena Wandin, 063 – 1548 11, helena.wandin@regionjh.se  eller

Zuzanna Szarota, 070-3500773, zuzanna.szarota@tobiidynavox.com

OBS! Anmälan är nu stängd/Registration is now closed.