Kontakt

Telefon: 063-15 48 10

Fax: 063-15 45 00

E-post: nationelltcenter@regionjh.se

Postadress

Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser

Box 601

832 23 FRÖSÖN

Besöksadress

Frösö Strand

Öneslingan 5, hus A, plan 7

832 51 FRÖSÖN