Personal

Adam Thomas

Adam Thomas,
verksamhetschef
Telefon 072-248 84 50
adam.thomas@regionjh.se

Marianne Olsson,
adm. assistent, med. sekreterare
Telefon 063-15 48 10
Fax 063-15 45 00
marianne.s.olsson@regionjh.se

Gun-Marie Nyström
boendevärd

Helena Wandin
leg. logoped, doktorand Uppsala universitet
Telefon 072-451 56 28
helena.wandin@regionjh.se

Lena Svedberg,
leg. sjukgymnast, specialist inom pediatrik, PhD
Telefon 063-15 48 05
lena.svedberg@regionjh.se

Magnus Starbrink
leg. psykolog
Telefon 076-818 59 32
magnus.starbrink@regionjh.se

Monika Dolik-Michno
öveläkare, barnneurolog
Telefon 063-15 48 10
nationelltcenter@regionjh.se

Mikael Lec-Alsén
områdeschef
Telefon 063-15 48 10
nationelltcenter@regionjh.se

Piotr Michno
docent, överläkare,
Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköping universitet
Ortopedkliniken, Ryhov

Åsa-Sara Sernheim
leg. arbetsterapeut, bildterapeut,
med. licentiat
Telefon 063-15 48 17
asasara.sernheim@regionjh.se