Ny artikel

Walking on treadmill with Rett syndrome- Effects on the autonomic nervous system

Att gå på gåband med Rett syndrom- Effekt på det autonoma nervsystemet

Tidigare medarbetaren vid centret, Gunilla Larsson (sjukgymnast, PhD) har författat en spännande studie. Stort grattis till publicering säger vi på Nationellt Center!

Syfte

Syftet var att undersöka autonoma reaktioner vid gång på gåband hos 12 flickor/kvinnor med Rett syndrom. Som jämförelse hade vi 14 flickor/kvinnor utan funktionsstörning.

Alla stod först stilla på gåbandet innan det startades. Hastigheten ökades sakta till den individuella hastigheten som provats fram tidigare. Den hastigheten hölls sedan i 6 minuter följt av en stunds stillastående innan personen gick ned från bandet.

 

Resultat

Autonoma reaktioner hos personer med Rett syndrom skilde sig som grupp signifikant från jämförelsegruppen enbart vid start av gåbandet, då de hade mer ”arousal” (ökad uppmärksamhet), men därefter såg man inga skillnader mellan grupperna.

Personerna med Rett syndrom hade antydan till mindre förändring av koldioxiden under försöket, jämfört med jämförelsegruppen. Det kan tydas så att energiproduktionen kan vara låg och eventuellt orsaka att dessa personer blir trötta tidigare än jämförelsepersonerna.

Fem personer hade Valsalva andning i vila. Av dessa hade tre normal andning vid gång på gåbandet och de övriga två inledde  med sådan andning, men avbröt snart och andades sedan normalt under gången.

 

Slutsats

Personer med Rett syndrom kan gå upp till 6 minuter i egenvald hastighet på gåband. Energiproduktionen kan vara låg hos dem, vilket kan göra att de blir trötta fortare än friska personer. Gåband kan användas för personer med Rett syndrom, men bör introduceras individuellt med uppmärksamhet på eventuell trötthet. Det fanns tecken på att gång kan främja regelbunden andning vid Rett syndrom.

 

Referens

Larsson, G., Julu, P. O., Engerström, I. W., Sandlund, M., & Lindström, B. (2018). Walking on treadmill with Rett syndrome—Effects on the autonomic nervous system. Research in developmental disabilities83, 99-107. doi.org/10.1016/j.ridd.2018.08.010