Musikterapeut och psykolog

Sedan september 2017 är teamet utökat med musikterapeut Elisabeth Sundeman och psykolog Magnus Starbrink. 

Musikterapeut

Elisabeth har tidigare arbetat som undersköterska inom primärvården. De senaste ca 20 åren har arbetsplatsen varit Svenska kyrkan som kantor. Hon har sedan 2013 en magisterexamen i musikpedagogik med inriktning musikterapi.

I arbetet med musik har utgångspunkten alltid varit mötet, med en annan människa, men även med musiken. Att utgå ifrån det som sker i nuet och försöka stärka och uppmuntra utveckling tillsammans i musik är viktigt för Elisabeth. Sång och musik påverkar oss alla. Att få arbeta med musik som möjlighet till kommunikation, motivation och livslust är en spännande utmaning. ”Genom arbetet på Nationellt center ges möjlighet att arbeta i team där alla bidrar med olika professioner och det ser jag fram emot”; säger Elisabeth.

Psykolog

Magnus kommer senast från Barn- och ungdomshabiliteringen i Östersund där han arbetat med såväl utredning som behandling av barn med olika former av funktionsnedsättningar, främst autism. Magnus har ett särskilt intresse för interventioner som grundar sig i inlärningspsykologi och positivt beteendestöd samt för utveckling av utredning och psykologisk testning av förmågor hos personer med olika funktionsnedsättningar.

”Jag ser mig själv som en driven psykolog som gärna antar utmaningar och tycker att ökad livskvalitet är ledstjärnan i arbetet med människor.” I sitt arbete vid Nationellt Center hoppas han kunna bidra med ett psykologiskt perspektiv i såväl utredning som i kunskapsspridning.