Forskning & utveckling

På Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser bedrivs framför allt klinisk forskning och metodutveckling. En viktig uppgift är också att samla och sprida information om aktuell forskning som kan vara av intresse.

Forskning på Nationellt Center

Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser får ett årligt statsbidrag som bland annat ska gå till forsknings och utvecklingsarbete. Forskningen på centret är framför allt klinisk och behandlingsinriktad. Flera av projekten bedrivs i samarbete med andra forskare, både inom landet och internationellt.

Publicerat

Följ länken för att se vad som publicerats på centret.

Pågående forskningsprojekt

Följ länken för att se en beskrivning av pågående projekt.

Metodutveckling & material

Film om kommunikation vid Rett syndrom

Filmklipp med introduktion till kursen ”The power of music” (på engelska)

Filmklipp med introduktion till PODD-låtar

Musorik – material för musik och motorik

Böcker för att kommunicera och skriva från Rett University

Forskning och utveckling – nationellt & internationellt

Över världen pågår ständigt många forskningsprojekt och under Månadens artikel sammanfattar vi regelbundet artiklar som kan vara av intresse för alla som vill läsa mer om forskning. 

Nedan finns länkar till några organisationer och center som bedriver/informerar om forskning och annat som rör Rett syndrom och närliggande diagnoser.

angelman.org

rettsyndrome.org

rett.telethonkids.org.au

rett.uk