Information & utbildning

Vårt uppdrag är att sprida information och kunskap till familjer och de som arbetar med målgrupperna. Nationellt Center samlar kunskap via forskning, klinisk erfarenhet och kontakter med familjer men även genom samverkan med nationell och internationell expertis.

I samband med nationella och internationella konferenser sprider och inhämtar personalen vid Nationellt Center kunskap om forskningsrön och klinisk erfarenhet.

Centret håller också föreläsningar och utbildningar i egen regi eller i samarbete med andra aktörer, bland annat hålls regelbundet grundkurs. Se Kalendern.

Grundkurs

Syftet med denna kurs är att ge grundläggande kunskap om syndromet och kännedom om strategier som kan underlätta och stötta i vardagen. Presentationer varvas med praktiska övningar och diskussioner. Grundkursen vänder sig till anhöriga, assistenter och andra yrkesverksamma.

Föreläsning och utbildning

Föreläsningar och utbildningar kan genomföras och skräddarsys efter behov och önskemål. Innehållet kan bestå av generell kunskap om syndromet eller vara kopplat till olika områden såsom hur aktiviteter kan utformas för stimulans och lärande, kommunikation, motorik, musik etc.

Exempel på upplägg: En halvdags utbildning på hemorten med personens nätverk följs av två uppföljningstillfällen à en timme via videolänk.

Sociala media

Centret har en facebooksida där information och tips delas fortlöpande och en Youtubekanal med filmer med information och inspiration.

Kontakt

Vid frågor om Rett syndrom eller närliggande diagnoser eller annat, ta kontakt med någon i teamet eller e-posta nationelltcenter@regionjh.se.