På gång

Workshop i AKK 18-19 september 2017

Anmälan till workshopen är nu öppen. Dagarna kommer att hållas av Susan Norwell och innehålla en presentationsdel och en del där deltagarna får öva praktiskt att använda olika kommunikationshjälpmedel. Susan är en av grundarna till Rett University, en portal med kurser och föreläsningar om Rett syndrom och kommunikation och läs- och skrivinlärning.

Nordisk konferens

Arbetet pågår med att arrangera en nordisk konferens tillsammans med Stiftelsen Ågrenska och Centrum för sällsynta diagnoser, Karolinska universitetssjukhuset. Programmet utarbetas tillsammans med  Ann-Marie Bisgaard, Kennedy Center Danmark och Ola Skjeldal, Oslo Universitet, Norge. Inriktningen kommer att vara forskning och praktik. Datum: 19-20 april 2018. Quality hotel Globe är bokat.