Rapport från workshop i AKK

Susan Norwell, Rett University höll 18-19 september 2017 en workshop i AKK i Stockholm. Den arrangerades i samarbete med Nationellt center för Rett syndrom & närliggande diagnoser, Tobii Dynavox och RSIS, Rett syndrom i Sverige.

Workshopen samlade ca 60 personer och var en praktisk workshop riktad till professionella och anhöriga till personer med Rett syndrom, Angelman syndrom, Cerebral Pares men även andra med behov av stöd kring kommunikation i kombination med andra funktionsvariationer.

Syftet var att ge kunskap om Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK-redskap och strategier för att stötta kommunikationsutveckling och läs- och skrivfärdigheter. Det gavs även möjligheter att verkligen få praktiskt träna på att använda AKK.

Susan är en inspirerande och karismatisk föreläsare som varvade med att berätta från sin långa erfarenhet, ca 40 år inom specialpedagogik, och genom att visa film från sitt praktiska arbete.

Vi måste komma ihåg att använda bilder när vi pratar med personer som behöver ett alternativt språk. Språkfördjupning görs genom daglig användning, utifrån behov och intressen. Upprepning är viktigt, att återberätta situationer och dela upplevelsen. Vi måste vara modeller hela tiden.

”Det finns inga ursäkter att inte kommunicera”

”Det finns inga ursäkter att inte kommunicera ”var Susans tydliga budskap till oss som var där. Det finns så många olika AKK-redskap, även vårt kroppsspråk.

”Allt är möjligt och det är vårt ansvar att möjliggöra kommunikation”.

Vi fick möjlighet att använda olika AKK-redskap när vi pratade med varandra, bl.a. återberätta sagor, när vi blåste såpbubblor, målade nagellack och att skriva.

De här dagarna visade på att allt är möjligt att utveckla i kommunikation. Det är viktigt att vi tränar oss på att kommunicera och modellera. Workshopen var också viktig genom möjligheten att utbyta erfarenheter med varandra. Dagarna var så innehållsrika att det inte går att återge allt. För mer information, se Rett Universitys hemsida Rett-U.org. Där finns bl.a. kurser med en hel del av det som togs upp på workshopen.

Böckerna som användes vid workshopen finns snart att beställa genom www.nationelltcenter.se