Behandling – RTT

Med behandling och anpassning kan personer med Rett syndrom delta aktivt och utvecklas hela livet. Stimulans, gott bemötande, hjälpmedel, pedagogik, träning samt medicinska åtgärder är viktiga insatser för en god livskvalitet.

Personer med Rett syndrom kan med anpassning och stöd delta aktivt, utvecklas och visa sina förmågor och personlighet. Stimulerande och utvecklande aktiviteter, förhållningssätt och bemötande, liksom medicinska åtgärder är exempel på insatser för att upprätthålla fysisk och psykisk hälsa samt en god livskvalitet.

Insatserna behöver utformas utifrån kunskap om diagnosen, liksom varje individs personlighet, specifika behov och möjligheter.

Behandling och stöd genom hela livet

Det är av största vikt att stöd ges tidigt. Behovet av insatser är dock livslångt. Symtom, livssituation och kunskap ändras över tid. Det är därför viktigt med utredning och stöd inom olika områden genom hela livet för att kunna förebygga och behandla komplikationer. Det är fullt möjligt att utvecklas inom olika områden oavsett ålder. En vardag med innehåll, rutiner och utmaningar behövs genom hela livet.

För närmare beskrivning av olika områden, följ länkarna nedan.