Sällsynta övergångsverktyg

Stephanie Juran från Riksförbundet Sällsynta diagnoser höll en presentation på Habiliteringens kvalitetskonferens 2018 om verktyg för att underlätta övergången från barn- till vuxenvård. Eftersom det är ett angeläget område har vi bett henne att skriva om projektet här och vill gärna ha era synpunkter på hur verktygen kan användas – med eller utan anpassning – för Nationellt Centers målgrupp.

På Riksförbundet Sällsynta diagnoser har vi tillsammans med våra medlemmar utvecklat fyra enkla verktyg för en bättre övergång från barn- till vuxenvård:

  • Övergångslots
  • Lotsrummet
  • Kontaktkartan
  • Samtalskorten

Verktygen har tagits fram tillsammans med, och för, personer som har en sällsynt diagnos men kan med fördel användas för alla unga vuxna som har en kronisk sjukdom eller ett stort antal vårdkontakter, vid behov i anpassad form. Verktygen är enkla att använda för till exempel sjuksköterskor, kuratorer, skolsköterskor eller inom habilitering.

Verktygen går ut på att en övergångslots träffar den unga brukaren ett antal gånger och helst utan förälder för att prata om relevanta frågor angående den egna diagnosen, de befintliga vårdkontakterna och deras roll med hjälp av verktyget kontaktkartan. För att enkelt kunna ta upp också andra, större frågor har vi tagit fram verktyget samtalskort som ger ungdomen möjlighet att prata om områdena: min diagnos, mitt liv, min vård, andra jag behöver hjälp av. Det sista verktyget vi tagit fram är lotsrummet som gör en stor skillnad genom skapa en skön miljö t.ex. genom att sätta färgglada accenter, sätta på bakgrundsmusik och erbjuda ungdomen fritt platsval i rummet.

Verktygen testades i en pilotstudie med åtta ungdomar vid två universitetssjukhus under ett halvt år. Efter fem lotsmöten i lotsrummet med kontaktkarta och samtalskort, där alla åtta ungdomar deltog regelbundet och utan föräldrar, rapporterade ungdomar och föräldrar en ökad självständighet hos ungdomen. Samtliga parter bedömde att insatserna varit till god hjälp och rekommenderade en fortsättning. Utöver detta visade föräldrar en stor ökning av upplevd trygghet och en minskad oro över risken för utebliven vård.

Detaljerad dokumentation av övergångsprojektet finns på hemsidan.

En kort översikt ger vår övergångsposter eller presentation från vårt föredrag på Kvalitetsdagar Habilitering i Göteborg i september 2018.

Vid frågor, kontakta gärna stephanie.juran@sallsyntadiagnoser.se eller malin.grande@sallsyntadiagnoser.se