Tid för aktiviteter

Åsa Sara Sernheim har den 5 september försvarat sin licentiatavhandling ”Time for Activities for Girls and Women with Rett Syndrome”. För mer information, se Divaportalen