Poddlåtar

PODD-låtar är ett musikmaterial som är tänkt att använda tillsammans med kommunikationssystemet PODD. Det går även att användas tillsammans med andra kommunikationssystem för pekprat – att peka på bilder tillsammans med talet.