Närliggande diagnoser

Närliggande diagnoser till Rett syndrom är exempelvis:

  • Angelman syndrom
  • Pitt Hopkins syndrom
  • MECP2 duplikations syndrom
  • CDKL5 syndrom
  • FOXG1 syndrom
  • Mowat Wilson syndrom
  • Phelan McDermid syndrom

 

Alla dessa diagnoser kan uppvisa såväl likartade som skilda symtombilder. Hur symtomen yttrar sig kan också variera mellan olika personer med samma diagnos. För alla är det nödvändigt med individuellt anpassade åtgärder, förebyggande interventioner samt behandling av symtom genom hela livet.

Sidan är under uppbyggnad.