Närliggande diagnoser

Närliggande diagnoser till Rett syndrom är exempelvis:

Alla dessa diagnoser kan uppvisa såväl likartade som skilda symtombilder. Hur symtomen yttrar sig kan också variera mellan olika personer med samma diagnos. För alla är det nödvändigt med individuellt anpassade åtgärder, förebyggande interventioner samt behandling av symtom genom hela livet.