Låtresan

Låtresan är en aktiv musikberättelse där resmålet är Spanien. Syftet är att ge upplevelser och intryck att dela med någon annan samt rikliga möjligheter att påverka. Låtresan kan också användas för att komma igång med bokläsning, berättelser och bildkommunikation. Handledningen och bildmaterial går att ladda ner. Ta gärna kontakt med Nationellt Center om ni vill veta mer eller få mer stöd i att börja använda materialet.

Till Låtresan
Ladda hem material