Låtresan

Låtresan är en aktiv musikberättelse där resmålet är Spanien. Syftet är att ge upplevelser och intryck att dela med någon annan samt rikliga möjligheter att påverka. Låtresan kan också användas för att komma igång med bokläsning, berättelser och bildkommunikation. Låtresan, handledningen och bildmaterial går att ladda ner. Ta gärna kontakt med Nationellt Center om ni vill veta mer eller få mer stöd i att börja använda materialet.

Låtresan – en aktiv musikberättelse

I denna film kan du ta del av följande information:

  • Hur låtresan kan användas

  • Hur låtresan kan kopplas till grundsärskolans läroplan

  • Erfarenheter av att använda Låtresan individuellt och i grupp

  • Vad en aktiv musikberättelse är

  • Forskning om interaktivt musikberättande

  • Hur kan Låtresan användas i klassrummet

Filmen är en inspelning från vårt digitala samtal om Låtresan den 23 juni 2021.

I samtalet deltar: Märith Bergström-Isacsson, PhD och tidigare musikterapeut på centret som skapat Låtresan, Linn Johnels, musikterapeut på Eldorado och doktorand som forskar på musikberättelser, Hanna Rymo, speciallärare och specialpedagog, Johanna Petkoff, elevassistent. Hanna och Johanna har använt Låtresan tillsammans med elever i grundsärskolan.