Sömndagbok

Sömnsvårigheter av olika slag påverkar såväl individen själv som resten av familjen. För att planera insats och göra bra uppföljningar så behövs en bild av hur personens sömnvanor ser ut. Sömndagbok har visat sig vara ett bra sätt för familjer att samla information1. Det är viktigt att fylla i sömndagboken tills ett någorlunda stabilt mönster framträder. I de flesta fall verkar ett mönster framträda om sömndagboken fylls i under fem efterföljande vardagsnätter2.

Om ni upplever bekymmer med sömnen så börja med att samla information genom att fylla i sömndagbok. Ta med den ifyllda sömndagboken till läkarbesök eller använd som grund ifall ni bestämt er för att jobba på egen hand. Här finns ett exempel på sömndagbok som ni kan skriva ut och använda som den är eller modifiera så att den passar er.

  • Se till att ni är överens om hur dagboken ska fyllas i och vem som ska fylla i
  • Fyll i dagboken varje dag, missar ni en dag så lämna den blank och fortsätt nästa dag
  • Notera också om något särskilt händer som påverkar sömnen en specifik dag
  • Använd dagboken för att bestämma hur ni går vidare och ta med den om ni träffar behandlare
  • Använd dagboken också för att få en bild av eventuella effekter

Klicka på bilden för att ladda ner.

Referenser

*1Maich, K. H. G., Lachowski, A. M., Carney, C. E. (2018). Psychometric properties of the consensus sleep diary in those with insomnia disorder.. Behavioral Sleep Medicine, , 16(2), 117-134. https://dx.doi.org/10.1080/15402002.2016.1173556

*2Short, M. A., Arora, T., Gradisar, M., Taheri, S., Carskadon, M. A. (2017). How many sleep diary entries are needed to reliably estimate adolescent sleep?. Sleep, , 40(3), . https://dx.doi.org/10.1093/sleep/zsx006