Informationsmaterial

Här hittar du informationsmaterial kring våra sällsynta diagnonser som du kan ladda ner och skriva ut.

Sällsynta diagnoser – Affischer

CDKL5 syndrom

Klicka på bilden för att ladda ner.

Mowat Wilson syndrom

Klicka på bilden för att ladda ner.

Angelman syndrom

Klicka på bilden för att ladda ner.

Phelan McDermid syndrom

Klicka på bilden för att ladda ner.

FOXG1 syndrom

Klicka på bilden för att ladda ner.

MECP2 – duplikationssyndrom

Klicka på bilden för att ladda ner.

Pitt Hopkins syndrom

Klicka på bilden för att ladda ner.