Beställ material

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Här har vi samlat en del material som kan vara intressant för dig som förälder, assistent eller medarbetare inom sjukvården. Det material som vi har arbetat fram själva, till exempel motorik och podd-låtar är du välkommen att ladda ner och använda gratis.

Under böcker och rapporter finns möjlighet att beställa och få boken/rapporten hemskickad. Mejla oss din beställning på nationelltcenter@regionjh.se. Betalning via faktura.

Böcker

Rett University har utformat böcker för personer som behöver alternativa sätt att kommunicera och skriva på (Communication flip books). Inför en workshop som hölls hösten 2017 översattes några av dessa till svenska. De översatta böckerna går att beställa till självkostnadspris via Nationellt Center. Rett University ger online-kurser i olika ämnen, främst kommunikation och literacitet men det finns även en kurs om musik med musikterapeut Märith Bergström-Isacsson.

Susan Norwell har utformat böckerna och här finns en demovideo (på engelska) där hon visar hur böckerna är tänkta att användas.

Fyra-rutors kommunikationsbok

Boken är till för personer med mindre vana av symbolkommunikation men även för personer med mer erfarenhet av symbolkommunikation som behöver ett snabbt och lättillgängligt alternativ.

Pris: 251 SEK inklusive moms. Frakt tillkommer.

ABC Blädderbok

Boken möjliggör för personer som inte använder sina händer att skriva bokstäver. Att ”lekskriva” är ett viktigt steg i att börja skriva mer konventionellt.

Pris: 406 SEK inklusive moms. Frakt tillkommer.

Kärnordsbok

Med hjälp av ordbilder kan personer som inte använder händerna för att skriva snabbare formulera meddelanden. Att känna igen ordbilder är också viktigt vid läsning.

Pris: 531 SEK inklusive moms. Frakt tillkommer.

Avhandlingar

Wandin, H. (2020). Symbol-based communication intervention for individuals with Rett syndrome: Current practices, assessment of visual attention, and communication partner strategies, Doctoral dissertation, Acta Universitatis UpsaliensisSernheim, Å-S. (2018). Time for activities for girls and women with Rett syndrome. Licentiate dissertation. Linköping University, Linköping. doi.org/10.3384/lic.diva-149823

Avhandling: Music And Vibroacoustic Stimulation In: Music And Vibroacoustic Stimulation In People With Rett Syndrome – A Neurophysiological Study

Märith Bergström-Isacsson. Thesis submitted for degree of Doctor of Philosophy, Aalborg University, Denmark 2011.

Lic-Avhandling: Motor Function Over Time In Rett Syndrome – Loss, Difficulties And Possibilities

Gunilla Larsson. Licentiate thesis in physiotherapy 2008. Umeå University.

Pris samtliga : 0 SEK inklusive moms. Frakt tillkommer.