Individanpassning och flexibilitet

Stöd och behandling behöver anpassas till varje unik individ och dennes situation. Det ökar förutsättningarna för bästa möjliga resultat och långsiktigt goda effekter. En del av våra tjänster är utformade som paket där mer eller mindre förutbestämda procedurer alltid anpassas till den unika individen, frågeställningar, önskemål och behov. Andra tjänster som till exempel konsultationer och handledning, skräddarsys i samråd med frågeställaren utifrån dennes önskemål och behov. Personen med flerfunktionsnedsättningen är alltid i fokus för vårt arbete. Vi ser våra insatser som ett viktigt samarbete mellan individen, dennes nätverk och Nationellt Center, alltid med det övergripande måletatt främja bästa möjliga hälsa och utveckling genom hela livet.

Vi tar emot patienter och deras medföljande vid Centret och kan då erbjuda ett fint boende i Centrets tio rum. Vi strävar också efter att hela tiden hitta flexibla lösningar för att göra våra tjänster så tillgängliga som möjligt och hela tiden pågår arbete med att utveckla vår förmåga att möta vår målgrupps behov genom olika former av distansoberoende arbete. Naturligtvis har vi beredskap att leverera många av våra tjänster på hemorten, om så önskas.