Utbildningar och Workshops

I uppdraget till Nationellt Center för Rett syndrom och närliggande diagnoser ligger att sprida kunskap om de ovanliga syndromen samt stödjande och behandlande insatser.

Grundutbildningar

Vi erbjuder grundutbildningar om en till två dagar kring Rett syndrom, CDKL5, FOXG1 och Angelman syndrom. Innehållet i grundutbildningar uppdateras utifrån forskningsläget.

Skräddarsydda utbildningar

Vi tar gärna emot förfrågningar och önskemål om utbildningsinsatser och vi är vana att flexibelt anpassa innehållet till frågeställarens behov och önskningar. Utbildningar från Centret kan röra en specifik diagnos eller ett specifikt område som till exempel positivt beteendestöd (PBS), alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) eller aktiviteter för en innehållsrik och utvecklande vardag. Vi kan erbjuda kortare eller längre utbildningsinsatser hos er, på Centret eller via distansoberoende teknik. Hör gärna av dig med just din fundering!

Nätverksträffar

Centret erbjuder också workshops och diagnosträffar som hålls på Centret under några dagar. Vistelsen hos oss ska vara en givande upplevelse för alla och i de innehållsrika och roliga passen väver vi in förberedelser för det mingel med efterföljande middag som brukar vara träffens höjdpunkt. Planerade workshops och andra träffar presenteras på vår hemsida, så håll utkik. Du kan naturligtvis kontakta oss med önskemål och förfrågningar, vi hjälper gärna till att skräddarsy en vistelse hos oss som passar just er.