Historik

Centret (då under namnet Rett Center) grundades 1995 av Ingegerd Witt Engerström, neuropediater, Ph.D. med stöd av statliga stimulansmedel.

Sedan 2003 har centret en statlig grundfinansiering och i september 2003 invigdes de nuvarande lokalerna av Drottning Silvia. Huvudman för centret är Region Jämtland Härjedalen. Ingegerd Witt Engerström skrev sin avhandling om Rett syndrom under handledning av professor Bengt Hagberg och har sedan dess publicerat en mängd artiklar tillsammans med både svenska och internationella forskare. Två workshops med forskare från hela världen har hållits på centret.

År 2016 anordnades en Jubileumskonferens till Andreas Retts minne i samarbete med Centrum för sällsynta diagnoser på Karolinska Universitetssjukhuset och 2018 anordnades en Nordisk konferens i Rett syndrom.