Så klart ska även personer med omfattande flerfunktionsnedsättningar få ta del av den lust och glädje som skapade i färg och form kan ge. Så resonerade Åsa-Sara Sernheim, leg. arbets- och bildterapeut när hon arbetade fram Art så klart – ett stödmaterial som ska underlätta för till exempel assistenter att engagera fler i skapande. 

– Materialet som innehållet 25 olika uppgifter och instruktioner ska göra det enklare för assistenter, pedagoger och andra som finns nära personer med omfattande flerfunktionsnedsättning att erbjuda skapande i färg och form som en aktivitet, berättar Åsa-Sara Sernheim, Nationellt center för Rett syndrom och närliggande diagnoser.

Konstens vecka är ett nationellt evenemang och huvudarrangör är Sveriges Konstföreningars riksförbund. I Jämtland Härjedalen arrangerar lokala konstföreningar ett 30-tal aktiviteter runt om i länet, framför allt olika typer av utställningar. Art så klart med Nationellt center som arrangör sticker ut i programmet.

– Jag är verkligen glad att vi kan lansera materialet under konstens vecka. Det blir ett sätt att lyfta att färg, form och konst kan vara till glädje för alla, säger Åsa-Sara Sernheim.

Välkomna till Nationellt center
och lanseringen av Art så klart:

  • Var: Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser, Frösö Strand Öneslingan 5, hus A, plan 7, FRÖSÖN.

  • När: Öppet: 5 oktober, kl. 10.00–12.00, samt kl. 16.00–18.00. nationelltcenter.se.

  • Hur: Åsa-Sara Sernheim, Leg. Arbetsterapeut, Bildterapeut, Med. Licentiat, presenterar materialet Art så klart. Färg och form för vuxna med omfattande flerfunktionsnedsättning och deras assistenter. Även möjlighet att prova på.

  • Vem: Öppet för alla intresserade och särskilt välkomna är assistenter, pedagoger, bildterapeuter och arbetsterapeuter.

För mer information: Åsa-Sara Sernheim, 070-387 12 44