Daglig verksamhet erbjuder sysselsättning för personer som står utanför arbetsmarknaden på grund av olika kognitiva funktionsnedsättningar. Men daglig verksamhet betyder så mycket mer än bara sysselsättning för de som deltar. Liisa Keshmiri, stödpedagog på Danvikstulls dagliga verksamhet i Stockholm, berättar vilken betydelse verksamheten har.

– I vår dagliga verksamhet jobbar vi mycket med estetiska aktiviteter som musik, teater, skapande samt sinnesstimulerande och arbetsliknande aktiviteter. Några arbetsliknande aktiviteter vi erbjuder är exempelvis återvinning, baka och ta hand om lokalerna.

Liisa och hennes kollegor lägger stort fokus på kommunikation för att öka deltagarnas delaktighet och självbestämmande. De använder olika alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Många av dessa är digitala som till exempel surfplattor, ögonpeksdatorer, högläsningsprogram och smartboards. Just smartboards är väldigt fiffiga eftersom de är som stora skärmar som kan kopplas ihop med en surfplatta.

– Det gör att deltagaren med surfplattan kan kommunicera med hela rummet, inte bara med den som sitter bredvid. Alla får höras och alla kan höra. Det möjliggör andra gruppaktiviteter också. Till exempel har vi haft Låtresan som aktivitet med smartboards och den passar perfekt till det.

Alla deltagarna har olika motoriska förmågor och det är en utmaning att få ihop aktiviteter som passar hela gruppen. Då kan de digitala hjälpmedlen verkligen underlätta.

– Ibland har vi gympa som aktivitet och för en deltagare med mycket begränsad motorisk förmåga kan det vara svårt att känna sig delaktig. Då kan deltagaren få en ögonpeksdator med ett högläsningsprogram vilket hjälper deltagaren att berätta för gruppen vilka rörelser de ska utföra. På så sätt kan alla vara med och det skapar samhörighet och gemenskap.

Liisa och hennes kollegor tycker att nyckeln för en bra daglig verksamhet är att utgå från deltagarnas förmågor och intressen och se deltagarna som kompetenta personer med utvecklingsmöjligheter. De jobbar mycket med att ge en röst åt deltagarna oavsett hur de kommunicerar. Liisa ger deltagarna möjlighet att påverka och skapar aktiviteter som utvecklar deltagarnas självbestämmande.

– Vi vill att deltagarna ska förstå att de kan påverka aktiviteten och forma innehållet. Vi ser oss som jobbar som möjliggörare och det är deltagarna som styr. En viktig del i detta är att ge deltagarna möjlighet att utvärdera aktiviteterna. Vi utgår från att de kan precisera mer än bara ”glad gubbe, ledsen gubbe” och vill locka fram viljan att kommunicera och påverka mer. Just nu arbetar vi systematiskt med att skapa ett utvärderingsverktyg anpassat för målgruppen.

Vill du inspireras och se vad Danvikstulls dagliga verksamhet gör, så har de en fin Youtube-kanal där de lägger upp videor från sina aktiviteter. Bland annat kan vi se hur en tjej med mycket begränsad motorisk handfunktion målar genom att berätta för en annan deltagare vad som ska målas. Ett fint exempel på hur skapandet möjliggörs och deltagandet stärks.