En kursdag online om Rett syndrom, CDKL5 syndrom samt FOXG1 syndrom (första tillfället)

Laddar Evenemang

Utbildningen är för alla er som i sitt arbete eller i sin familj möter personer med diagnosen Rett syndrom, CDKL5 syndrom eller FOXG1 syndrom. Kursen ges i samarbete med RSIS.

Kursdag:
Alternativ I: 2 mars kl. 08.30 – 16.30
Alternativ II: 3 mars kl. 08.30 – 16.30

Syfte:
Ökad kunskap om syndromet och kännedom om strategier som kan stärka individer med Rett syndrom, CDKL5 syndrom eller FOXG1 syndrom utifrån ett praktiskt/kliniskt perspektiv.

Kursinnehåll:

  • Grundläggande kunskap om diagnoserna
  • Psykisk hälsa/mående
  • Kommunikation/samspel
  • Motorik/Aktivitet

Föreläsare:
Monika Dolik-Michno, Överläkare, Specialist i Barnmedicin och Barn och ungdomsneurologi med habilitering
Magnus Starbrink, Leg. Psykolog, Certifierad beteendeanalytiker (BCBA), Doktorand
Linn Johnels, Musikterapeut, Pedagog, Doktorand
Lena Svedberg, Leg. Sjukgymnast, Specialist i pediatrik, PhD
Åsa-Sara Sernheim, Leg. Arbetsterapeut, Mag. Bildterapeut, Med Licentiat
Helena Wandin, Leg. Logoped, PhD

Kostnad och anmälan
Kostnaden är 300 kr/deltagare inklusive moms.
Anmälan sker på RSIS hemsida.

Sista anmälningsdag är den 21 februari, max 90 deltagare/dag. Anmälan är bindande.

Zoomlänk, program samt instruktioner skickas till dig strax innan kursstart.

Dela denna artikel

Till toppen