Läs- och skrivinlärning: de första stegen

Laddar Evenemang
Nationellt centers logoped Helena Wandin föreläser om hur vi kan stötta personer med flerfunktionsnedsättning som är i början av sin läs- och skrivutveckling. Alltså de som ännu inte känner igen de flesta bokstäver eller uppfattar att text har betydelse.
Utgångspunkten är boken Comprehensive Literacy for All: Teaching Students with Significant Disabilities to Read and Write av Karen Erickson och David Koppenhaver.
Föreläsningen hålls på zoom och länken börjar fungera strax innan eventet
Tipsa gärna någon du tror skulle vara intresserad av föreläsningen!

Dela denna artikel

Till toppen