Logotyp för Nationellt Centers kunskapsportal

I vår omfattande kunskapsportal samlar vi information kring våra åtta diagnoser. Just nu finns information om Phelan McDermid syndrom publicerad. Information om övriga syndrom fylls på kontinuerligt under 2024.

Diagnoser

Angelman syndrom

CDKL5 syndrom

FOXG1 syndrom

MECP2-duplikationssyndrom

Mowat Wilson syndrom

Pitt Hopkins syndrom

Rett syndrom

Samlad kunskap sedan 1995

Vi fokuserar på ett mindre antal likartade diagnoser och kombinerar forskning och kliniskt arbete. Vi har tid att bygga kunskap och erfarenhet om just dessa diagnoser. Det finns inte någon annan klinik i Sverige som har träffat så många patienter – barn och vuxna – som lever med Rett syndrom. Den kunskapen har vi stor nytta av även när vi arbetar med de närliggande diagnoserna. Vi har samlat stor erfarenhet och kunskap sedan starten 1995. En kunskap som vi gärna delar med oss av.