Linn Johnels är musikterapeut och doktorand i specialpedagogik. Innan hon började på Nationellt Center jobbade Linn på Eldorado Resurscentrum i Göteborg, där hon har mött många personer med omfattande funktionsnedsättningar och däribland de diagnosgrupper som vi möter på centret. För oss är hennes kunskaper och erfarenheter en fantastisk tillgång.

Vad gör du på Nationellt Center?

Jag är musikterapeut, pedagog och doktorand i specialpedagogik. Utveckling, kommunikation och samspel genom estetiska uttryckningssätt är något jag brinner för. Jag har varit konsult på centret sedan 2018, men börjar nu som tillsvidareanställd musikterapeut. Genom musiksamspel och aktiviteter så hoppas jag kunna inspirera till motiverande aktiviteter med patienterna och deras nätverk. Förhoppningen är att det kan bidra till ökad delaktighet för patienterna.

Det känns jättebra att få ingå i teamet på centret och bidra med mina kunskaper och perspektiv för att nå våra gemensamma mål. Tillsammans jobbar vi med högspecialiserad vård, utbildning och forskning. Vi strävar efter att erbjuda personer i alla åldrar bästa hälsa och utveckling, oavsett var de bor.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Många av de patienter jag träffar har lite eller inget talat språk. Här kan musiken vara ett viktigt uttryckssätt för viljor och känslor hos personen. Musik kan även motivera personerna att ta initiativ och vara aktiva själva. Det kan även ge andra i nätverket stöd och verktyg för samspel. Att få syssla med detta är det roligaste jag vet och det ska bli väldigt roligt att få vara en del i centrets team där det finns så mycket kunskap och erfarenhet.

Du bor i Göteborg, hur kommer det fungera att jobba i Östersund?

Jag kommer att vara i Östersund vid behov, så som när patienter och deras nätverk är på plats. Det kan till exempel vara under utredningar eller diagnosträffar. Det kan även bli så att jag behöver åka till patienten där den bor, eftersom vi är rikstäckande. Jag är väldigt tacksam för de senaste årens digitala utveckling och möjligheterna som kommit i och med det. Utan dessa möjligheter hade jag inte kunnat ta den här drömtjänsten.

Berätta något om dig själv

Jag är en friluftsälskare, så jag ser mycket fram emot att få ta del av den Jämtländska naturen när jag kommer dit!