Musorik

Musik/Motorik, för barn med Rett syndrom – och alla andra barn

Musik spelar en uppenbar roll för välbefinnandet. Favoriterna kan ta sig olika uttryck. En låt ”sätter igång”, genererar rörelse, skratt och kontakt medan en annan ger lugn, koncentration och avspänning.

Musorik är ett musik- och rörelsematerial för barn med Rett syndrom och alla andra barn. Materialet består av 13 musikstycken med beskrivande animationer som ni kan öva och ha roligt med tillsammans med era barn.

Materialet är framtaget av Märith Bergström-Isacsson, PhD, registrerad musikterapeut och Gunilla Larsson, PhD, leg. sjukgymnast vid Nationellt Center, (dåvarande Rett Center).