Piotr Michno är docent, överläkare och barnortoped. Han jobbar också som universitetslektor på Institutionen för klinisk och experimentell medicin vid Linköpings universitet. På Nationellt Center är det Piotr som gör de ortopediska bedömningarna i samband med centrets specialistutredningar. Samarbetet har pågått i över tio år.

Vad gör du på Nationellt Center?

Tillsammans med sjukgymnast och neurolog analyserar vi den tillgängliga informationen om de patienter som har remitteras till centret. Vi tittar på deras tidigare ortopediska bedömningar, operationer, eventuella andra behandlingar och tillgänglig radiologisk dokumentation. Därefter träffar vi patienterna och deras medföljande på mottagningen.

Patientundersökningen består av en statustagning där vi tittar på rörlighet i alla leder, rörlighetsbegränsningar och kontrakturer. Vi bedömer patientens funktionsmöjligheter och nedsättningar i både armar och ben, tittar på deras sittande, stående och gående. Bland våra patienter finns stor risk för utveckling av ryggdeformationer som skolios och kyfos därför är ryggbedömningen en viktig del av konsultationen. Vi tittar också på vilka ortoser och hjälpmedel som används, hur de används och hur de kan anpassas eller om det behövs nya.

Jag svarar också på frågor från anhöriga och om det behövs tar jag kontakt med mina ortopedkollegor på patientens hemort för att diskutera behov av eventuella kompletterande undersökningarna, förslag på behandling eller operation. Ibland kontaktar jag också ortopedingenjörer för att diskutera anpassningar av ortoser, skor eller hjälpmedel.

Vad är målet med utredningen?

Den viktigaste målet för vårt arbete är att sträva efter att våra patienter ska få en så bra livskvalitet som möjligt. Med andra ord, utifrån aktuell kunskap om diagnoser och beroende på personens egna förutsättningar vill vi hjälpa våra patienter att behålla och även utveckla sina motoriska förmågor genom att förebygga och behandla eventuella försämringarna i god tid.

Berätta något om dig själv!

Jag och min fru samt yngsta son bor i Jönköping dit vi flyttade för cirka sju år sedan. Innan dess bodde vi i Västernorrland i Örnsköldsvik. Vi har två söner till som är vuxna och redan har flyttat hemifrån. Jag är väldigt intresserad av historia och tycker om att resa och besöka historiska platser. Jag samlar också på fossiler.

Piotr är mycket engagerad i allt som han gör, kopplar av gör han när han får ta hand om sin trädgård.