Utredning och konsultation

Specialistutredning (SU)

Vid Nationellt center tar vi emot patienter för omfattande specialistutredningar där en rad olika professioner genomför en genomgripande specialistutredning utifrån frågeställningar i remiss och från patientens företrädare. Specialistutredningen mynnar ut i rekommendationer för att vårda och stötta individen i nuläget med insatser som främjar ett gott liv också på lång sikt.

Utredningen sker ur ett brett perspektiv utifrån kunskap om diagnosen och klinisk erfarenhet. Aktuella förmågor, svårigheter och risker bedöms samt utvecklingsmöjligheter och behov av förebyggande åtgärder i ett längre perspektiv.

Bedömningen genomförs under tre dagar, individuellt eller i grupp. Teamet har telefonkontakt med kollegor och de medföljande efter utredningen och en skriftlig sammanfattning skickas ut till remitterande läkare och vårdnadshavare/god man. Efter ca fyra månader ges en återkoppling till nätverket på hemorten av två personer från centret i syfte att besvara frågor, ge information och/eller diskutera specifika rekommendationer.

EEG-utredning

Centret erbjuder också riktad EEG-utredning för särskilt svårtestade patienter inom målgruppen. EEG-utredning genomförs utifrån remiss från läkare och kan syfta till att besvara frågor rörande epilepsi, till exempel kartläggning av anfallstyp eller differentiering mellan epileptiska och icke-epileptiska anfall.

Konsultation och frågor

För mer specifika frågeställningar rörande medicinska- eller olika funktionsområden erbjuder Nationellt Center flexibla konsultationslösningar utifrån behov och önskemål. Konsultationsförfrågningar till centret handlar till exempel om försämrat allmäntillstånd, fin- och grovmotorik, kommunikation, aktiviteter i vardagen eller beteendestöd i olika former. Konsultationer kan ha olika omfattning. Ibland krävs en mer genomgripande kartläggning och analys samt utbildning och handledning till föräldrar och/eller assistenter och ibland räcker det med en mindre insats. Konsultationer kan ske på olika sätt, ibland krävs att medarbetare från Centret träffar individen och andra gånger kan insatsen genomföras helt på distans. Innan ett konsultationsförslag eller offert lämnas så behövs ett eller flera samtal för att verkligen tydliggöra behov och önskemål. Vår långa erfarenhet och breda kompetens gör att vi tillsammans med er kan hitta skräddarsydda lösningar. Tveka inte att kontakta någon av centrets medarbetare för att diskutera vad just din närståendekund eller patient kan behöva. Eller skicka ett e-mail så hör vi av oss. 

Naturligtvis kan du kontakta Nationellt center med mindre omfattande medicinska och andra frågor och funderingar kring en patient eller kring någon av de diagnoser vi arbetar med. Sådana frågor som kan besvaras via telefon eller e-mail svarar vi på så snart vi kan och är en service vi erbjuder utan kostnad.