Pitt-Hopkins syndrom är en mycket ovanlig sjukdom som beskrevs för första gång 1978. Först 2007 lyckades forskare påvisa att sjukdomen är orsakad av dysfunktion i TCF4-genen som uppkommer till följd av olika typer av mutationer. Även om själva genen numera är känd det fortfarande mycket som är oklart och det pågår hela tiden forskning för att skaffa mer kunskap.

Under de senaste åren har stamceller börjat användas i forskningen, det innebär ett stort framsteg. Nu kan forskare undersöka hur mänskliga celler reagerar på genterapi och se hur till exempel en muterad gen reagerar på olika tester. På så sätt får vi mer kunskap om effekter av olika metoder och behandlingar.

En annan del av forskningen ägnar sig åt att hitta behandlingsmetoder som ger möjligheter att ersätta eller reparera muterade gener med hjälp av speciell teknik (CRISPRa). De positiva effekter som har noterats i enstaka celler eller cellodlingar utanför levande organismer måste vidare testastas. Förutom att undersöka om det är möjligt att reparera genen vill forskare ta reda på om det också går att återuppta genens funktion samt minska symptom orsakade av mutationen, till exempel att patienterna förbättrar sina möjligheter att lära sig och memorera.

Det pågår flera forskningsprojekt som fokuserar på att använda genterapi på möss. Här vill forskare ta reda på, inte bara om själva behandling är möjligt, utan också hur lång tid effekten kvarstår. Det testas också om redan kända substanser och läkemedel kan förbättra resultatet av genreparerande terapi eller påverka effekter av mutationer och lindra symptom.

Forskningsprojekt relaterade till Pitt-Hopkins syndrom drivs i olika länder men finansieras i största delen via Pitt-Hopkins Researche Fundation. På deras hemsida kan du läsa mer om aktuellt pågående, avslutade och planerade projekt  https://pitthopkins.org/research/#top .

Kennedy, A.J., Rahn, E.J., Paulukaitis, B. S., Savell, K.E., Kordasiewicz, H.B., Wang, J.,….Sweat, J.D. (2016). Tcf4 Regulates Synaptic Plasticity, DNA Methylation, and Memery Funktion. Cell Reports, 16, 10, 2666-2685. doi.org/10.1016/j.celrep.2016.08.004.

Li, H., Zhu, Y., Morozov, Y. M., Chen, X., Page, S.C., Rannals, M.D., Maher, B.J., Rakic, P. (2019). Disruption of TCF4 regulatory networks leads to abnormal cortical development and mental disabilities. Molecular psychiatry, 24(8):1235-1246. doi: 10.1038/s41380-019-0353-0. Epub 2019 Jan 31.

Hazelbaker, D. Z., Beccard, A., Angelini, G., Mazzucato P., Messana, A., Lam, D., Eggan, K., Barrett, L.E. (2020). A multiplexed gRNA piggyBac transposon system facilitates efficient induktion of CRISPRi and CRISPRa in human pluripotent stem cells. Scientific Reports Natureresearch,10:635.
doi.org/10.1038/s41598-020-57500-1.

Ekins, S., Puhl, A.C., Davidow, A. (2020) Repurposing the Dihydropyridine Calcium Channel Inhibitor Nicardipine as a Na(v)1.8 Inhibitor in Vivo for Pitt Hopkins Syndrome. Pharmaceutical Research. 11;37(7):127.
doi: 10.1007/s11095-020-02853-5.