Coronaviruset påverkar alltfler människor i fler och fler länder dag för dag. Globalt är situationen för många fruktansvärd. Människor blir sjuka och några av de utsatta med underliggande sjukdomar och försvagade immunsystem dör. Prognosen är att situationen kommer att bli värre innan den blir bättre och det verkar finnas väldigt lite vi kan göra för att stoppa pandemin. Vi riskerar alla att bli sjuka och det finns helt klart en mycket rimlig rädsla för våra nära och kära som är särskilt utsatta. Påverkan på samhället är omfattande för de flesta av oss och vi måste alla arbeta tillsammans för att hjälpa varandra genom detta.

Jag vill utveckla mina tankar till alla er som delar Nationellt Centers arbete. Vi jobbar för att säkerställa ett bättre liv för människor som har komplexa och specifika behov och vi kommer att göra allt vi kan för att fortsätta göra det även under dessa svåra tider. Vår telefon kommer att förbli öppen så mycket som möjligt och vår e-postadress hanteras också. Vi kommer att göra vad vi kan för att stödja familjer, assistenter och yrkesverksamma och även de som vi arbetar för under de kommande veckorna och månaderna. Vi kommer att fortsätta att stödja allas rätt till bästa möjliga hälsa och utveckling genom hela livet oavsett bostadsort.

Jag är naturligtvis medveten om att många av de människor som lever med syndromen vi arbetar med löper större risk om de får COVID-19 från Coronaviruset. Jag hoppas verkligen att ni alla lyckas undvika exponering för viruset och att ni förblir friska. Det här är oroande tider, i tankarna är vi med er alla.

Om centret tvingas stänga eller om situationen förändras avsevärt de kommande dagarna, veckorna och månaderna kommer jag att försöka uppdatera dig via vår hemsida och Facebook-sida.

Med vänliga hälsningar,

Adam Thomas, Verksamhetschef