Multisensoriskt musikdrama lockar till engagemang och initiativ

Att aktivera flera sinnen, ta del av berättande [...]