Ett problembeteende hos en kund ledde till att assistansföretaget Kura omsorg utbildade personal i positivt beteendestöd. Nationellt centers psykolog Magnus Starbrink ledde gruppens arbete med metoden som har inneburit stor förbättring för både kund och assistenter.

 – Vår kund hade ett problembeteende som innebar att hen gjorde illa sig själv och både familj och assistentgruppen kände att det var dags att göra något, berättar Patricia Angerlind, kundansvarig på Kura omsorg.

För att få hjälp på vägen och kartlägga beteendet bokade de en kurs i positivt beteendestöd med Nationellt center.

– Beteendet påverkade både kunden och assistenternas vardag negativt och de ville förstå vad det handlade om och hur de kunde hjälpa, berättar Patricia Angerlind.

Med stöd av centrets psykolog Magnus Starbrink gjorde de en kartläggning för att bättre förstå när problemet uppstod. Kartläggningen gav en överblick över olika tidpunkter och situationer. De kunde relativt snabbt se ett mönster i att beteendet uppkom i samband med specifika situationer.

–  Tidigare hade assistenterna hanterat situationen på olika sätt, bland annat genom att säga nej för att försöka skydda personen men med hjälp av kartläggningen kunde de se att det bara triggade beteendet.

Magnus vägledde personalen i hur de kunde bemöta beteendet på ett mer konstruktivt sätt genom positiv beteendestöd. De fick även litteratur att läsa för att fördjupa sig i metoden.

– Det blev jättestor skillnad och vi förstod att när vi säger såhär, då händer det här. Nu använder vi inte ordet nej längre, berättar Patricia Angerlind.

Tack vare arbetet har vardagen förbättrats avsevärt, både för kunden som slipper göra sig illa och för assistenterna som inte behöver vara på sin vakt precis hela tiden om något skulle hända. Beteendet har kommit tillbaka vid enstaka tillfällen men nu har personalen andra verktyg och vet hur de ska agera.

– Gruppen fick snabbt förtroende för Magnus. En nyckel till det var att det aldrig fanns något skuldbeläggande på dem, berättar Patricia Angerlind.

Alla i gruppen var väldigt motiverade eftersom de ville se en förändring. Kursen var nära kopplad till gruppens vardag och anpassad för att vara lätt att ta till sig och Magnus var delaktig hela vägen. Han har även följt upp hur det har gått efteråt. Utbildningen skedde innan pandemin men genomfördes av praktiska skäl på distans där deltagarna satt tillsammans på en plats och Magnus var med på länk från Östersund.

– Det fungerade jättebra. Nu är man ju van men det var vi inte då, avslutar Patricia Angerlind.