Clin Case Rep. 2019;00:1–4

Länk till artikeln i fulltext: https://doi.org/10.1002/ccr3.2013

How reconstructive surgery combined with physiotherapy for a painful nontraumatic patellar dislocation enabled a woman with Rett syndrome to become pain free and remain physically active: A case report.

Svedberg L, Herngren B, Michno P.

Effekterna av ortopediska åtgärder, förutom vid skoliosoperation, är sällan dokumenterade för personer med Rett syndrom. I denna fallbeskrivning så behandlades en smärtsam luxation av knäskålen med en kombination av ortopediska och sjukgymnastiska åtgärder, vilket möjliggjorde att en kvinna med Rett syndrom kunde bli smärtfri och förbli fysiskt aktiv.

Key Clinical Message

The effects of orthopedic measures, with the exception of scoliosis surgery, are rarely described in individuals with Rett syndrome. In this case, treating a painful dislocation of the patella with combined orthopedic and physiotherapeutic measures enabled a woman with Rett syndrome to become pain free and remain physically active.

Denna och fler månadens artiklar finns här.