24 timmars positionering – i liggande, sittande och stående

Kroppen påverkas av tyngdkraften under 24 timmar per dygn, 365 dagar om året. Vid avvikande muskelspänning är det särskilt viktigt att kontrollera kroppsdelarnas position i olika kroppslägen, framför allt om personen inte kan byta ställning själv.

Syftet med 24 timmars positionering är att:

  • Kontrollera krafterna som påverkar kroppen
  • Räta ut och stabilisera kroppens delar (segment)
  • Minska risk för felställningar, tryck och smärta
  • Minska energiförbrukning
  • Öka komforten

Liggande

Hoprullade handdukar och kuddar av olika storlekar alternativt för ändamålet särskilt utformade kuddar kan användas för att räta ut och stabilisera kroppens position i liggande. Följden av en långvarig asymmetrisk position i någon av kroppens delar kan annars bli förkortade muskler och strama ledkapslar och bestående felställningar t.ex. om vänster ben hela tiden ligger inåtroterat under nattens många timmar. Är kroppen stabil i liggande ökar också komforten, vilket kan bidra till en förbättrad sömn.

Varieras positionen i liggande mellan rygg-, sido-och framstupa sidoläge undviks ensidigt tryck t.ex. på hälar, rygg och stjärt. Prova gärna själv. Sjukgymnast och arbetsterapeut kan ge stöd och då kan fotografier av sovställningen med och utan positionering vara till hjälp.

Sittande

En symmetrisk position i sittande med stöd från fötterna minskar energiåtgången. Syftet är att försöka uppnå symmetri i t.ex. bäcken, lårben och rygg. Att räta ut och stabilisera kroppens olika delar kan uppnås med hjälp av olika slags stöd för rygg och säte t.ex. skålad ryggdel på stolen, bålstöd, sittkorsett, västar och H-selar samt höftbälte. Vid positionering måste rörlighetsförmågan i lederna beaktas. Tvingas leden in i ett ytterläge blir sittandet snabbt obehagligt och komforten försämras. Sittställningen bör därför ses över med jämna mellanrum tillsammans med sjukgymnast och/eller arbetsterapeut för att avgöra om det finns behov av justering. Utmaningen är att ge tillräckligt med stöd i sittande utan att begränsa aktivitet och funktionell förmåga.

Stående

Det finns olika former av ståstöd. Det viktiga är att välja ett hjälpmedel som förmår räta ut och stapla kroppens olika segment i ett stabilt läge. Målet är att sträva efter att uppnå en symmetri kring lodlinjen även om vissa segment är obalanserade (se bild på stenarna) för att minska energiåtgången. Särskilt viktigt är det med en stabil bas dvs. att fötterna belastas så plant som möjligt.  Fötternas position påverkar nämligen även ställningen i knän och höfter. Vid en stabil positionering i ett ståstöd ges möjlighet till en långvarig töjning av strama muskler i syfte att motverka bestående felställningar.

Mer information hittar du här.

Lena Svedberg,
leg sjukgymnast, specialist inom pediatrik, PhD