Vilken forskning pågår om Rett syndrom i Norden? Vilka nordiska erfarenheter finns som kan vara av betydelse vid Rett syndrom?

19 – 20 april 2018 samlades drygt hundra personer i Stockholm för den nordiska konferensen Rett syndrome in nordic light på Quality Hotel Globe.  Familjer, assistenter, terapeuter, läkare, forskare m. fl. från Danmark, Finland, Norge och Sverige möttes de här dagarna för att diskutera erfarenheter, arbetssätt, forskning mm.

Konferensen arrangerades av Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser, Centrum för Sällsynta Diagnoser – Karolinska Universitetssjukhuset, Ågrenska samt RSIS -Rett syndrom i Sverige och med stöd av Jerringfonden. Konferensen hölls till största delen på engelska.

Arbete med programmet skedde i samarbete med Ann-Marie Bisgaard, Kennedy Center Danmark och Ola Skjeldal, Oslo Universitet, Norge. Programmet innehöll presentationer och mer praktiskt inriktade sessioner inom följande teman:

  • Hälsa
  • Motorik
  • Kommunikation/pedagogik
  • Rett syndrom över tid/livskvalitet

Konferensen inleddes med att Katarina Öryd, ordförande i RSIS, hälsade välkommen och öppnade konferensen. Dagarnas innehåll var en blandning av forskning och praktiska erfarenheter. Maria Dellskog, styrelsemedlem i RSIS, Sverige avslutade konferensen. Det skapades mötesplatser och tillfällen att ta del av och utbyta erfarenheter och enligt utvärderingen åkte deltagare hem med ny kunskap och värdefulla möten.

Katarina Öryd

Anne-Marie Bisgaard

Birgitta Green och Michelle Stahlhut