Sömn är viktigt för alla och för lite sömn kan leda till många fler problem än trötthet. Hos personer med de diagnoser som Nationellt Center arbetar med är sömnstörningar vanliga, något som påverkar både personen som har diagnosen och hans eller hennes omgivning. För att få veta mer om hur sömnen fungerar har vi intervjuat professor och sömnforskare Mirjam Ekstedt.  

 – Sömnsvårigheter handlar inte om att det finns en brist på något hormon eller någon substans i kroppen, det är ingen funktion som kan slås av eller på, säger Mirjam Ekstedt.

I stället menar hon att kroppens förmåga att kunna sova kan liknas med ett väl avvägt recept, där alla delar behöver finnas med för att sömnen ska fungera. ”Sömnreceptet” består av tre delar:

  1. Det behövs ett uppbyggt sömnbehov. Vi behöver var trötta för att kunna sova och det styrs av hur länge vi har varit vakna och hur aktiv vi har varit under dagen.
  2. Att följa sin egen dygnsrytm, i alla fall så gott det går, är viktigt.
  3. För att kunna somna behöver vi också komma ner i varv och komma till ro. Hur vi gör det är individuellt, men att titta på TV eller padda innan läggdags piggar snarare upp då hjärnan går i gång av både ljuset och stimulansen.

Vanligt med sömnsvårigheter

Sömnsvårighet är vanligt hos personer med neurologiska funktionsnedsättningar, till exempel de åtta diagnoser som Nationellt Center arbetar med. Mirjam Ekstedt menar att det finns skäl att tro att dessa personer egentligen skulle behöver mer sömn än de vanliga cirka åtta timmarna även om det kan skilja sig åt både mellan olika diagnoser och personer.

– Det vanliga är att människor som på något sätt har en extra belastning i sitt liv behöver mer sömn för att samla kraft. Det gäller till exempel högpresterande idrottare men också dem med en extra belastning i form av sjukdom eller funktionsnedsättning, säger Mirjam Ekstedt.

Samtidigt är hon noga med att hon inte vill skapa stress kring sömn. Det försvårar bara situationen och kan lätt leda till en ond spiral av stress, sämre sömn, mer stresskänslighet och så vidare.

Att sömnen är viktig vet alla som någon gång sovit dåligt i några nätter. Kroppen kan få återhämtning genom att vila på soffan, men hjärnan behöver sömn för att återhämta sig och fungera. Modern forskning visar att du inte får tillgång till dina minnen och din kunskap om du inte sover. Utan sömn fungerar vi helt enkelt inte!

– Sömnen återställer oss från dagens slitage. Nyproduktionen av celler ökar, immunförsvaret stärks, energinivåerna fylls på. Samtidigt bearbetar hjärnan dagens händelse och vi kan ta till oss nya kunskaper, säger Mirjam Ekstedt.

Sömndagbok ett bra första steg

Det finns alltså bra anledningar att försöka komma till rätta med sömnsvårigheter. En bra utgångspunkt är att fundera över ”sömnreceptet” – att öka sömnbehovet, följa dygnsrytmen och hitta sätt att komma ner i varv. Men det kan vara svårt att veta var man ska börja, särskilt om det finns svårigheter som en diagnos med i bilden.

– Ett bra sätt kan vara att börja skriva sömndagbok. Det är ett sätt att hitta mönster, till exempel kanske det är vissa dagar sömnen fungerar bättre, vad kan det bero på och så vidare. Det kan hjälpa oss att förstå vad vi behöver förändra. Men sömndagbok blir det också lättare att få syn på även små förbättringar, som kan vara nog så viktiga.

Den 27 augusti kl. 14-15 håller Nationellt Center en digital föreläsning om just sömndagbok och du kommer att få tips och råd om hur du kommer i gång.